Skip til hoved indholdet

Spildevand

Betalingsvedtægter

Du finder vores betalingsvedtægter i PDF format lige her.

Hvem ejer kloakken?
Spildevandssystemer omfatter regn- og spildevandsledninger samt stikledninger til de enkelte ejendomme. Ansvaret for spildevandsforsyningen i Brønderslev Kommune ligger hos os.

Vi har også som udgangspunkt ansvaret for stikledningen frem til skelgrænsen til din matrikel. Nedenstående eksempler er en gengivelse af de generelle bestemmelser, men der kan være særlige situationer, som administreres anderledes. Disse situationer er reguleret via de generelle lovbestemmelser og betalingsvedtægten for Brønderslev Spildevand A/S.

Du kan have en eller flere stikledninger til vores ledningsanlæg. Dette afhænger bl.a. af om spildevand og regnvand føres i èn ledning (fællessystem) eller om spildevand og regnvand er adskilt i to ledningssystemer (separatsystem). Ved nogle ejendomme er der sat skelbrønde inden tilslutningen til vores ledningsanlæg og andre steder er der ingen.

Der er ingen regler om, at der skal være skelbrønde til en ejendom. Vi kan vælge at etablere en skelbrønd.

Du ejer et hus

Når du ejer et hus, er alle spildevandsledninger på din grund din private ejendom. Det er dit ansvar at holde spildevandssystemet i orden, og det er dit ansvar at få spulet og repareret spildevandsledningerne, når der opstår fejl. Bemærk, at det ikke er nogen god ide at spule forebyggende, da dette kan skade spildevandssystemet.

Det er vores opgave at sørge for en effektiv og velfungerende afledning af spildevand fra dit hus. Dette ansvar gælder for afledning fra stueplan/terræn. Det er dit ansvar at sørge for afledning af spildevand fra kælderen.

Din ejendom ligger i skel eller indenfor skel

.. og hele dit afløbssystem ligger inden for skel.

Vi har ansvaret for stikledningen frem til skel. Du har ansvaret for alle brønde og spildevandsledninger inden for skel.

Grafik der viser eksempel på ledningsføring

Din ejendom ligger i skel

.. men noget af dit spildevandssystem ligger uden for skel. Det kan være en skelbrønd, rensebrønd, et grenrør eller en tagnedløbsbrønd.

Vi har ansvaret for stikledningen frem til det første grenrør/brønd før hovedledningen. Vær opmærksom på, at tilslutningspunktet også er en del af dit system og derfor dit ansvar.

Grafik der viser eksempel på ledningsføring

 

Fællesprivate spildevandsanlæg

I områder med fællesprivate spildevandsanlæg ejer, driver og vedligeholder grundejerne i fællesskab hovedkloakken og stikledningerne. I Brønderslev Kommunes spildevandsplan kan du se, om du bor i sådan et område. Spildevandsplanen kan ses på Kommunens hjemmeside. Der kan være fællesprivate områder, som ikke er angivet i spildevandsplanen. Det kan være fordi der er lavet en fejl eller, at Kommunen eller vi ikke har kendskab til anlægget. Disse anlæg er stadigvæk at betragte som private.

I sådanne områder kan der gælde andre bestemmelser for tilslutningspunktet til vores anlæg. Dette afhænger bl.a. af kloakeringsprincip og vores bestemmelse om placering tilslutningspunktet.

Et særligt tilfælde af fællesprivate spildevandsanlæg er, når to eller flere ejendomme har valgt at etablere stikledningerne til vores anlæg som en fællesledning. Disse ledninger er typisk ikke registreret i spildevandsplanen eller vores ledningsdatabase. Disse ledninger er private frem til skelgrænsen mod vores anlæg.