Skip til hoved indholdet

Varme

Oplever du uregelmæssigheder i din varmeforsyning, er her en mulighed for at foretage den første diagnose, inden du kontakter Brønderslev Varme eller din vvs-installatør.

Husk at Forsyningen leverer varmen ind i huset til 2 afspærringsventiler. Installationen i dit eget hjem har du selv ansvaret for. Sker der uheld, skal du kontakte en autoriseret vvs-installatør.

Ud over de gode råd herunder, kan du finde video materiale på vores YouTube Kanal, eller via menuen til venstre.

Leveringsbestemmelserne for fjernvarme er tilgængelige lige her. 

Almindelige leveringsbestemmelser gældende pr. 15. februar 2023

Almindelige leveringsbestemmelser

Tekniske leveringsbestemmelser

Mulige årsager: 

 • Kan skyldes luft i anlægget (rislelyde). Kan afhjælpes ved at radiatorer udluftes ved luftskruer.
 • Radiatortermostatventil sidder fast, så skal ventilen motioneres, det vil sige åbnes og lukkes et par gange, husk den oprindelige stilling.
 • Cirkulationspumpe standset (findes ikke på direkte anlæg). Kontakt tændes, udskift evt. sikringen.
 • Temperaturregulator sidder fast (findes ikke på direkte anlæg). Skru regulatoren op.
 • Trykdifferensregulator indstillet til for lavt drivtryk eller er defekt. Stil regulatoren til et større drivtryk. Hjælper dette ikke kontakt en vvs-installatør.
 • Tilstoppet snavssamler. Dette skal renses af vvs-installatør.

Mulige årsager: 

 • Koldtvandsforsyningen er afbrudt.
 • Temperaturregulator for varmt vand er forkert indstillet. Prøv at bevæge (motionerer) ventilen, indstil den til en højere værdi.
 • Luft i vandvarmeren. Prøv at udlufte vandvarmeren på luftskrue, hvis en sådan findes.
 • Kalkaflejringer i vandvarmer. Vandvarmeren skal renses eller udskiftes af en vvs-installatør.

Trykdifferensregulatoren er indstillet forkert. Prøv at indstille trykdifferensregulatoren til et lavere drivtryk eller lad en vvs-installatør gøre det.

Skyldes for højt pumpetryk (pumpe findes ikke på alle anlæg). Indstil cirkulationspumpen til et lavere drivtryk.

Så er der luft i anlægget. Du skal udlufte radiatorene ved luftskruerne.

Dette kan være tæringer, rørbrud eller pakningsbrud. Luk hovedhanerne og kontakt en vvs-installatør.

Mulige årsager:

 • Fastsiddende ventiler på vandvarmer eller radiatorer. Prøv at motionere ventilerne ved at åbne og lukke et par gange. Hjælper dette ikke, tilkald en vvs-installatør.
 • Uens indstillede radiatortermostater. Undersøg om alle radiatorer i samme rum afkøles ensartet. (Alle radiatorer skal føles næsten kolde i bunden)